ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวานรนิวาส ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ถ.เดื่อเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ ถ.มิ่งเมือง ต.พร้ำว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 514/1 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเซกา ที่ว่าการอำเภอเซกา ชั้น 2 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานากลาง ที่ว่าการอำเภอนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 279 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงดาว ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170