ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี 282 ศูนย์ราชการรอง หมู่ที่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านไร่ 27/9 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 11719 นวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นนครปฐม 1 29 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นนครปฐม 2 95/59 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นกาญจนบุรี ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่าม่วง 44/60 หมู่ 1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ่อพลอย 808/3 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสังขละบุรี 204/4-5 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสรรพสามิตพื้นประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบางสะพาน 3/2 หมู่ 6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหัวหิน 10/379 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นเพชรบุรี 2 หมู่ 6 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000