ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายสื่อสาร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น

สายด่วน บริการ 24 ชั่วโมง 1713 กด 2

radio@excise.go.th

  แผนที่นำทาง

Excise Male  Excise Female

แจ้งเบาะแส กรมสรรพสามิต

ลาก & วางไฟล์ประกอบที่นี่

ค้นหาไฟล์ในเครื่องของคุณ
รายการไฟล์
  • ยังไม่มีไฟล์ที่อัปโหลด