สถานที่ติดต่อหน่วยงาน

กรมสรรพสามิต
เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น

02 241 5600

contact@excise.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

  แผนที่นำทาง

Excise Male  Excise Female

ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป / ร้องเรียนเรื่องทั่วไป