สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ คำศัพท์ หน้าที่ ความหมาย
1 Hypermarket (n) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
2 Department stores (n) ห้างสรรพสินค้า
3 Supermarket (n) ร้านสรรพาหาร
4 Convenience store (n) ร้านสะดวกซื้อ
5 Grocery store (n) ร้านขายของชำหรือร้านโชห่วย
6 Duty-free shop (n)  ร้านปลอดภาษี
7 Food stand  (n) หาบเร่แผงลอย
8 Night market (n) ตลาดกลางคืน
9 flea market (n) ตลาดนัด
10 Retail Stores (n) ร้านขายปลีก
11 Wholesale stores (n) ร้านขายส่ง
12 On sale (n) ลดราคา
13 Discount coupon (n) คูปองส่วนลด
14 Barcode reader (n) เครื่องอ่านบาร์โค้ด
15 To return (n) คืนของ
16 Buy one get one free (n) ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
17 Promotion (n) การส่งเสริมการขาย
18 Clearance (n) การขายสินค้าค้างสต๊อก
19 Special offer (n) สินค้าข้อเสนอพิเศษ
20 Flash deals (n) ข้อเสนอที่มีจำหน่ายภายในเวลา
จัดทำโดย ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4