ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง 122/8 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสันทราย 345/16 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสันป่าตอง 428/1 หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาฮอด 505/1 หมู่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย 843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ (เทิง) ที่ว่าการอำเภอเทิง ถ.พิศาล อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า 555/1 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้ำ จ.เชียงราย 57170
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย 394 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 6 ถนนวีระ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ 6 ถนนวีระ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย 584-585 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 3 ซอย 4 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน 3 ซอย 4 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ถ.เวียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110