ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพุทไธสง 648/6 หมู่ 1 ถ.พุทไธสง –บุรีรัมย์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาไทยเจริญ 164 หมู่ 5 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขามหาชนะชัย 230 หมู่ 4 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทคาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทคาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโพนทอง 32/1 หมู่ 2 ถ.โพนทอง-หนองพอก ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ 100 หมู่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอาจสามารถ 125-129 หมู่ 1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (ตึกเก่า) ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (ตึกเก่า) ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากันทรลักษ์ 183/3-4 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาขุขันธ์ 128/8-10 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย 1060-1062 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120