ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 96 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี 96 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเพ็ญ ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากุมภวาปี ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ชั้น 2 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านผือ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ชั้น 2 ถ.ชนบทบำรุง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 42 ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ 42 ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสมเด็จ 153 หมู่ 12 ถ.สมเด็จ-สกลนคร อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหนองกุงศรี ถ.ห้วยเม็ก-ท่าคนโท อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 306 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 306 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาชุมแพ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ ถ.มลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาน้ำพอง ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง ถ.มุขศิริพูล ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านไผ่ 648/9-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพล 34/5-6 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120