ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพุนพิน 73/19 หมู่ 2 ถ.พุนพิน-หนองขรี ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 1/17-18 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ 1/17-18 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองท่อม ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 1 ถ.จักรีประพาส ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองชุมพร 1 ถ.จักรีประพาส ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหลังสวน 38-39/1 ถ.เลียบทำงรถไฟ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 9 ถ.สุรินทร์ราชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช 9 ถ.สุรินทร์ราชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่าศาลา 227/20 หมู่ 12 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุ่งสง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปากพนัง ที่ว่าการอำเภอปากพนัง (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ถ.พังงา-ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตะกั่วป่า 40/13-14 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110