ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 23 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 45 ถนนชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง 45 ถนนชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี ที่ว่าการอำเภอกระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 277 สาครมงคล 2 ถนน สาครมงคล 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.ราชดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสงขลา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.ราชดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสะเดา ศาลาประชาคม ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหาดใหญ่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 33 ถนนรื่นรมย์ ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตรัง 33 ถนนรื่นรมย์ ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกันตัง ที่ว่าการอำเภอกันตัง ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาระแงะ 1121/7 ถ.เทศบาล 11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130