ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี ที่ว่าการอำเภอเมือง ชั้นที่1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเปรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแก่งคอย 124/5 ม.7 ถนนสุดบรรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหนองแค 72/3 หมู่ 9 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-บางสะพาน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 19 ถนนอ่างทอง - อยุธยา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 115 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 5/5 ถ.สุรศักดิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 139/9 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง 139/9 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน 22 ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานายายอาม 24/1-2 หมู่ 12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองฉะเชิงเทรา ศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพนมสารคาม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120