ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 226 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตราด 226 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเขาสมิง 115/26-27 หมู่ 9 ถ.แสนตุ้ง-บางกระดาน ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต.ท่าช้ำง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ต.ไม้ เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ต. ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากบินทร์บุรี 160/3 หมู่ 9 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 73 หมู่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 4/1 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 59/3 หมู่ 14 ทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอรัญประเทศ 478 หมู่ 2 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 177/1 ตรอกโรงต้ม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000