ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครพนม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาธาตุพนม หมู่ 9 ถ.บายพาส ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาศรีสงคราม ๒๖๕ หมู่ ๒ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบรบือ หอประชุมอำเภอบรบือ ชั้น 2 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 190 ถ.มุกดาหาร - คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคำชะอี ที่ว่าการอำเภอคำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 268 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเลย 268 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาด่านซ้าย 25 หมู่ 1 ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000