ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองน้ำปาด ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 104/80 ถนนประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 104/80 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก 104/80 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังทอง 777/3-4 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวัดโบสถ์ 289/1 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นกำแพงเพชร 22 ถนนเกาะแขก 1 ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร 22 ถนนเกาะแขก 1 ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาคลองขลุง ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นตาก 99/3 ม.9 ต.น้ำริม อ.เมือง จ.ตาก 63000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตาก ศาลากลางจังหวัด ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สอด 68/22-23 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นนครสวรรค์ 49/6 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์ 49/6 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000