ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 335/1-2 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์ 335/1-2 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่าตูม 488 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปราสาท 244-245 หมู่ 2 ถ.สุรินทร-์ ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 78 หมู่ 1 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี 78 หมู่ 1 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเขมราฐ 67 ถ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตระการพืชผล หอประชุมอำเภอตระการพืชผล ถ.ประเทศธุรกิจ จ.อุบลราชธานี 34130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.เทศบาล 1 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวารินชำราบ 395/52-53 ถ.สถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ต.นาหว้ำ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 96 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000