ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี 2 หมู่ 6 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาชะอำ ที่ว่าการอำเภอชะอำ ชั้น 3 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นราชบุรี 34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี 34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาจอมบึง 141/4 หมู่ 13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 208 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นสมุทรสาคร 83/19 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ต.สนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ต.สนามไชย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช 128 หมู่ 4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 30/119 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี 30/42 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสุราษฏร์ธานี 30/42 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเกาะสมุย 39/3-4 หมู่ 1 ถ.โรงพยาบาล ต.อ่งทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสระ 232/4-5 หมู่ 8 ถ.สายเอเซีย ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190