ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ พิกัด โทรศัพท์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 7 ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 7 ถ.กำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย 256/96 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโนนสูง 164/4-5 ถ.มิตรภาพ-โนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบัวใหญ่ 48 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพิมาย 555/5-6 หมู่ 14 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสีคิ้ว 300/2-3 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 9/9-10 หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ 9/9-10 หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาจตุรัส 255/2 หมู่ 12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภูเขียว 213/1 หมู่ 9 ถ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 8/35-36 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ 8/35-36 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานางรอง 589/2-3 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาประโคนชัย ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ชั้น 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140